Актуални Новини

СРЕЩА ЗА НЕЗАКОННАТА СЕЧ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

IMG_2739На 29 април 2013 г. бе проведена поредната среща, инициирана от общинското ръководство за незаконната сеч в Община Берковица и мерките за предотвратяването и. Присъстваха представители на РДГ и ДГС, УОГС „Петрохан“ с. Бързия, лицензирани лесовъди и полиция. На срещата не присъстваха представители на Районна прокуратура, които бяха сред поканените. Акцент на дискусията бяха начините за предотвратяване на безразборната сеч и последващия контрол. Според участниците в срещата важни са превантивните мерки и навременна реакция от страна на контролиращите органи. От полицията заявиха, че всеки получен сигнал на тел. 112  и 88 710, 88 720 и 88 730 веднага ще бъде проверен.