Актуални Новини

СРЕЩА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕЛЕФОННИТЕ ИЗМАМИ СРЕД ВЪЗРАСТНИ И САМОТНОЖИВЕЕЩИ ХОРА

На 19 октомври 2016 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на ОбА-Берковица ще се проведе брифинг на Началника на РУ на МВР – Берковица Бисер Йончев с медии, кметове и кметски наместници на населени места в общината. Мероприятието е във връзка с План за изпълнение на приоритетите и постигане целите на Националния съвет по превенция на престъпността 2016-2018 ГДНП и на основание мярка 63 – Провеждане на информационни кампании за превенция на телефонните измами сред възрастни и самотноживеещи хора.