Актуални Новини

СРЕЩА НА ГРУПА ЗА ПОМОЩ НА ПРИЕМНИТЕ СЕМЕЙСТВА ПО ПРОЕКТ „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО“

Във връзка с изпълнение на проект “И аз имам семейство” на 27.09.2013 г. от 11:00 часа ЕПГ- гр. Берковица  проведе среща на групата за  помощ на приемни семейства, в които са настанени деца. Подкрепата на приемните семейства е неразделна част от дейностите по Проекта за приемните семейства и за поддържането и усъвършенстването им. Целта е да се подкрепи и подпомогне работата на приемното семейство в работата им с децата от специализирани институции и от общността. Групите се събират веднъж на всеки два месеца, като на срещите се работи по дадена тема и се обсъждат и решават текущи проблеми. В Община Берковица от стартирането на проекта до настоящия момент утвърдените професионални семейства са четири. В процедура по оценяване са четири кандидат- приемни семейства. Проектът „И аз имам семейство” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Бенефициент на проекта е Агенция „Социално подпомагане”, а Община Берковица е партньор.