Актуални Новини, Новини

СРЕЩА НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С ВИДИНСКИЯ МИТРОПОЛИТ И ДИРЕКТОРИ НА ОСНОВНИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНАТА

IMG_5686Обучението по религия бе тема на дискусията между кмета на Община Берковица Димитранка Каменова, Видинския митрополит Даниил и директорите на основните училища в общината . В момента учебен предмет Религия се изучава като факултативна дисциплина в малък брой учебни заведения и е по избор на самите училища. Предложението към образователните институции е обучението да се провежда като ИУЧ (избираеми учебни часове).

Митрополит Даниил акцентира върху важността от формиране на нравствени ценности у подрастващите чрез докосване до християнските добродетели. Призова към възпитаване у младите хора на състрадание и милосърдие, доброта и съпричастност. Защото религията неминуемо присъства в ежедневието ни – в нашите положителни постъпки, благородни жестове, добри думи. Обучението по религия учи на уважение към ближния, на човещина и добротворство.

Ръководителите на образователните институции изразиха положително мнение за въвеждане на горепосоченото обучение в училищното образование и споделиха опит от дейността си в тази насока. Представиха начините за формиране на християнски ценности в поверените им училища чрез инициативи, мероприятия и конкурси.

IMG_5689Като добра практика беше представено обучението по религия във Второ основно училище „Христо Смирненски“  – Берковица, където децата се учат на добрини вече 12 години, и създаването на християнски ценности у подрастващите в ОУ „Г. С. Раковски“ – село Бързия.

Присъстващите се обединиха около идеята за въвеждане на религията като учебен предмет в училище и изразиха своята готовност за сътрудничество помежду си.