Актуални Новини

СРЕЩА НА КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ С ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО

Село Бързия бе домакин на среща на кметове и кметски наместници с ръководството на Община Берковица. Това е поредната редовна среща на кмета Димитранка Каменова в началото на 2014 година. „Тук сме колеги от общината“, каза г-жа Каменова, ще обсъждаме проблемите на населените места и начините за включването им в капиталовата програма на общината“. Всеки кмет и кметски наместник имаше възможност да диалогизира проблемите с общинското ръководство, за да може заедно да се търсят решения. В хода на разговорите кметът Димитранка Каменова сподели, че за 2013 година има 110 % изпълнение на местните приходи. И през 2014 г., допълни още г-жа Каменова, бюджетът ще е социално-ориентиран.  Заложени са средства за еднократна помощ на болни и бедстващи хора, предвидени са средства за пенсионерските клубове, спортните клубове. Предстои пълното асфалтиране на отсечката от село Ягодово до село Слатина. И тази година община Берковица ще кандидатства с инфраструктурни проекти, както и ще реализира спечелените вече. Ще бъде решен и проблемът с транспорта до населените места в общината. Специалисти на администрацията разясниха на кметовете и кметските наместници за ограничаване на злоупотребите с маркирането и подаване на навременни сигнали, както и за залесяването, което започна на територията на общината по спечелен проект.На работната среща  Димитранка Каменова коментира всички възможности за бързо решаване на неотложните въпроси, както и адекватна реакция от страна на кметовете  при проблеми с хората в селата.