Актуални Новини

СРЕЩА НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО С НПО И СПОРТНИ КЛУБОВЕ

В изпълнение на Решение № 366 от Протокол 28/24.06.2016 г.  на ОбС-Берковица на 29.06.2016 г. в кабинета на председателя на Общински съвет се проведе среща на Общинска администрация, Комисията по икономика, приватизация, инвестиционна политика, Комисията по образование, наука, култура, младежта и спорта с НПО и спортните клубове, за промяна в критериите и начините на финансиране. На заседанието присъстваха кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов и ресорният зам.-кмет Радослав Найденов, общински съветници, както и представители на НПО-а и спортните клубове.

Необходимостта от срещата възникна още през месец юни, когато на заседание на ОбС-Берковица при разглеждане на отчетите на НПО-а и спортните клубове възникна въпросът за промяна в критериите и начините на финансиране. Съгласно горецитираното решение всички заинтересовани страни имаха ангажимента да се срещнат и обсъдят ситуацията през месец септември.