Актуални Новини, Новини

СРЕЩИТЕ В БЮРАТА ПО ТРУДА МОГАТ ДА СЕ ОРГАНИЗИРАТ ДИСТАНЦИОННО

Агенция по заетостта припомня отново на лицата с активна регистрация като безработни, които имат планирани срещи с трудовия си посредник, че поради усложнената епидемична обстановка за месеците ноември и декември 2020 г. могат да я проведат дистанционно, като се свържат с трудовия си посредник, вместо да посещават бюрото по труда. За целта е необходимо до датата, посочена в регистрационната им карта, безработните лица да се свържат с трудовия си посредник, за да отчетат възложената им стъпка от плана за действие и набележат следваща, в съответствие с актуалната ситуация и възможностите за намиране на работа.

С оглед превенция и спазване на противоепидемичните мерки се отменят изнесените услуги на дирекция „Бюро по труда” чрез изнесени работни места и мобилни бюра по труда по населени места.

Безработните лица могат да се обадят от личния си телефонен номер (или посочения при регистрация в ДБТ), да изпратят съобщение по електрона поща (от личен/подаден при регистрация  електронен адрес) или чрез профила си в модул „Личностен профил на търсещо работа лице”.

Напомняме, че неосъществената планирана среща на безработното лице с трудовия посредник, включително и по неприсъствен начин (чрез телефон, ел. поща или друг непръствен начин) съгласно Закона за насърчаване на заетостта се счита за неизпълнение на плана за действие, което е основание за прекратяване на регистрацията. Възстановяване на регистрацията е допустимо само при наличие на уважителни причини, доказани със съответните документи, представени в срок до 7 работни дни след отпадане на причината.

Търсещите работа също могат да ползват информацията, предоставена на сайта на Агенцията в раздел „Търсещи работа” и „Е-трудова борса”, която е на тяхно разположение, за да се запознаят дистанционно с обявените към момента свободни работни места в бюрата по труда в страната.

На хората, които пък желаят да се регистрират като търсещи работа отново припомняме за възможностите да направят това без да е необходимо да посещават на място бюрото по труда. Стъпките как може да стане това са разписани подробно в рубриката „За желаещите да се регистрират в дирекция „Бюро по труда”!

Обръщаме внимание, че в бюрата по труда се спазват стриктно инструкциите на Министерство на здравеопазването за предпазване от зараза на населението в т.ч. чрез ограничен достъп с оглед осигуряване на изискваната физическа дистанция между служители и посетители. В офисите на бюрата по труда няма да се допускат лица, които не са обезпечени със защитни средства (маски) и/или проявяват симптоми на заболяване, в т.ч. повишена температура, кашлица, затруднено дишане или други видими признаци на дихателни заболявания!

Телефони за контакт с дирекция „Бюро по труда” Берковица – 0953/88371, 0953/88341

Телефон за контакт с дирекция „Бюро по труда” Берковица, филиал Вършец – 09527/4038