Актуални Новини, Новини

СТАНОВИЩЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕВЯРНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В последните дни в публичното пространство се тиражира невярна и спекулативна информация относно размерът на заплатата ми като кмет на Община Берковица.

Обръщам внимание на факта, че трудовото възнаграждение на всеки един кмет се определя единствено и само с решение на Общински съвет. На редовно заседание на Общински съвет – Берковица, проведено на 25.11.2019 г. , с докладна записка с Вх.№РД-92-00-25/18.11.2019  г. , внесена от Милован Жан – Председател на Общински съвет – Берковица към датата на заседанието, бе направено предложение трудовото ми възнаграждение да бъде в размер на 2500 лв. След гласуване, с Решение №17 от Протокол 2 от 25.11.2019 година, Общински съвет – Берковица определи размерът на трудовото ми възнаграждение да е 2720 лв., считано от  11.11.2019 г.

Държа да бъде ясно, че от тази дата до настоящия момент, сумата, която получавам като възнаграждение за заеманата от мен длъжност – Кмет на Община Берковица, не е актуализирана. Промени, свързани с размера на моята заплата, се вземат единствено с решение на Общински съвет – Берковица.

Считам всякакви внушения и спекулации за неуместни, както и за злонамерено мотивирани!

Бъдете здрави!

 

С уважение,

Димитранка Каменова

Кмет на Община Берковица