Актуални Новини, Новини

СТАНОВИЩЕ НА ВиК – БЕРКОВИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕКЪСНАТО ВОДОСНАБДЯВАНЕ В С.БОРОВЦИ

Община Берковица

След отстраняване на авария на уличен водопровод на 07.01.2022 г. и възстановяване на водоподаването, на следващия ден е получен сигнал от кмета на село Боровци за слабо налягане в част от селото и за недостиг на вода във високата зона.
На сигнала веднага се отзова дежурният екип, който подава максимално възможни количества вода към напорния резервоар и разпределителната мрежа, като междувременно е обследвано цялото трасе за откриване на авария или теч от системата.
Въпреки целодневните усилия на екипа, не е констатирана видима авария. Работата в тази посока продължава. За съжаление се касае за скрит теч и огромна площ за обследване.
Загубата на вода е между 5 и 10 л/с и загуба на напор между 0,5 и 1 bar.
Потърсено е съдействие от ВиК – Враца, които разполагат с добра лаборатория. Те препоръчват софийска лаборатория, която ще съдейства при благоприятни атмосферни условия.
Допълнителни утежняващи условия са: баластривия терен, който дренира теча, снежната покривка и замръзналия терен.
Работата продължава до откриване и отстраняване на проблема.

„ВиК – Берковица“ ЕООД се извинява за причиненото неудобство на своите потребители.