Актуални Новини, Новини

СТАНОВИЩЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С НЕВЯРНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ТИРАЖИРА В ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО ОТНОСНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

През последните седмици аз като Кмет на Община Берковица и моят екип станахме жертва на множество нападки, направени от различни субекти, целящи разпространяването на фалшиви новини и новини, пълни с изкривени факти, свързана с нашата работа.

Не по-различна е и статията, написана от непредставил се автор, направил публикация в известен за берковските жители сайт, който се характеризира с не особено достоверна информация. Статията е озаглавена „ПОП ФОЛК-ОБЩИНАТА ДАЛА 15 БОНА ЗА САЙТ НА …ДИМИТРОВГРАДСКА ФИРМА? САЙТ НЯМА!“ и е публикувана на 27.04.2021г. в 5:38 часа българско време.

Статията е изпълнена с неточна и подвеждаща информация, което в крайна сметка цели само и единствено уронване на моя престиж и престижа на моя екип, както и на фирмата изпълнител, която няма нищо общо с водената срещу мен и моя екип война от определени недоброжелателни субекти, използващи невъзможността на всеки гражданин на Общината да получи подробна информация за всички наши начинания, целящи само и единствено развитието на общината и подобряването на жизнените стандарти на нашите съграждани и всички останали жители на община Берковица, за чието благоденствие аз самата се чувствам отговорна и правя всичко по силите си да помогна заедно с моя екип да се създаде една устойчива среда за развитие и живот на всички.

Във връзка с гореспоменатата статия считам, че съм длъжна да направя настоящото опровержение, с цел да защитя интересите и накърненото достойнство на всички замесени в това пошло изкривяване на истината за изготвянето на НОВИЯ уебсайт на Община Берковица.

Подписаният договор е за изработка на строго специализиран за нуждите на Община Берковица високотехнологичен уебсайт, чиято пазарна стойност може и да е както е описано в заглавието 15 000.00 лв., но след преговори с г-жа Албена Атанасова – Управител на фирмата изпълнител Беланимус ЕООД е подписан договор на стойност 3 000.00 лв. и е изпълнен в срок, видно от подписания Приемо-Предавателен Протокол, който срок за изпълнение съвпадаше с разгара на световната пандемия от CoVid – 19. Имайки предвид спирането на всички дейности в глобален, световен мащаб смятам, че няма действия/бездействия, продиктувани от недобросъвестност от изпълнителя или както бе намекнато в статията – от липса на съдействие на моя екип или от мен самата. Прогресът на развитието на този проект бе изместено леко встрани от нашите приоритети по време на първите месеци на пандемията, но за нас беше по-важно да не допускаме стръмно покачване на заболеваемостта на нашите съграждани и спасяването на колкото е възможно повече животи, с което смятам, че се справихме до голяма степен. След предприемането на всички необходими животоспасяващи мерки за ограничаване разпространението на болестта в нашата община, аз и екипът ми насочихме нашите усилия към изпълнение на този така важен за нас проект, който ще доведе до по-добро осведомяване и прозрачност за нашите дейности, свързани с подобряването на жизнения стандарт на жителите на община Берковица.

Източникът на невярната информация удобно забравя, че той/тя са седели на масата на преговорите за изготвянето на сайта и през цялото време са имали достъп до информация за проекта. Много удобно забравя, че ако наистина е имало забавяне в подаването на информацията към изпълнителя, то той/тя също не са си свършили работата навреме, защото той/тя също е било необходимо да подадат актуална информация за запълване на сайта.

Предавайки сайта в срок, управителката на фирмата изпълнител сама предлага да бъде направено безплатно обучение на всички, които активно ще работят с новия сайт, тъй като повечето технологии не са познати на служителите на общината поради това, че са строго специфични за конкретния проект.

В заключение искам да обърна внимание на всички достойни наши съграждани, че в интернет се разпространява множество фалшива информация от хора, които поради една или друга причина са загубили своя „трон“, от който са гледали отвисоко върху всички нас и сега се опитват да осквернят всички по своя път „надолу“, включително и хора, които нямат нищо общо с тях и тяхната вендета, както в конкретния случай г-жа Албена Атанасова, която не само е направила един високопрофесионален сайт, който в момента работи паралелно на настоящия и нашите служители се учат как да работят с него, а нашите съграждани се очаква да могат да му се насладят към края на м. май, но е направила много повече от договорените дейности, като например безплатно вкарване на информация и безплатно обучение на персонала.

А на въпроса „Защо фирма от Димитровград – меката на поп-фолка“, Аз и моят екип не делим хората на черни, бели, чалгари, металисти, бедни, богати, а просто се ориентираме към опита и професионализма на дадените хора и дадените фирми. Всичко останало би било дискриминиращо, както ни показва автора на статията. Ние защитаваме първия принцип на демокрацията – равен шанс за всички без да дискриминираме никого.

 

С уважение,

Димитранка Каменова

Кмет на Община Берковица