Актуални Новини, Новини

СТАНОВИЩЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИИ И КОМЕНТАРИ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО

BERKOVITSA-9ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

СТАНОВИЩЕ

 

ОТНОСНО: Публикации и коментари в средствата за масово осведомяване и интернет пространството за починало лице от гр. Берковица – Васко (бездомник) и свързването на това обстоятелство с участието на лицето в ритуал за изваждане на кръста на Йордановден, организиран от Община Берковица.

         В средствата за масово осведомяване и интернет пространството се появиха публикации и коментари, че на 9.1.2020 г. е починало лице от гр. Берковица – Васко (бездомник), което било участвало при вадене на кръста на Йордановден, на ритуал, организиран от Община Берковица. Внушава се, че смъртта на лицето е в резултат на участието му при изваждането на кръста, както и че е проявено бездействие на организираното събитие по повод на Богоявление от Общинската администрация за възпиране и недопускане на такива лица да участват в ритуала.

Следва категорично да възразим на подобни внушения, като заявяваме, че Община Берковица е взела необходимите мерки при провеждане на ритуала по хвърляне на кръста на Йордановден. Осигурила е медицинско лице, което е прегледало всички лица, записали се за участие в мероприятието. Ритуалът е проведен при създаден ред и организация. Присъствала е охрана – служители от органите на МВР, за осигуряване на реда по време на ритуала.

Предвид горното, считаме всякакви внушения и спекулации за неуместни, както и за злонамерено мотивирани.