Актуални Новини

СТАНОВИЩЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНА ИНФОРМАЦИЯ В СОЦИАЛНАТА МРЕЖА ЗА НАСИЛИЕ НАД ЖИВОТНИ

Община Берковица изпълнява мерките, предвидени в Закона за защита на животните. С Решение 126 от Протокол 5/17.02.12 г.  на ОбС – Берковица е приета Програма за установяване и контрол върху кучешката популация за периода 2012 – 2015 г. Набелязани са ефикасни мерки за бързо овладяване на популацията на бездомните кучета, тяхната регистрация, масова кастрация и строг контрол на притежателите на домашни любимци. При постъпили жалби в общината се извършват навременни проверки от експерта по екология и представители на ДЗЖ, като резултатите от проверката се отразяват в протокол по образец. До момента в администрацията няма подаден сигнал за насилие над животни. Има структура в ОбА , която е натоварена с контрола за прилагане на законодателството и изпълнение на общинската програма. В Община Берковица има отчетност – регистър на кастрираните животни – кой ги е кастрирал и кога.