Актуални Новини, Новини

СТАНОВИЩЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С НЕВЯРНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ТИРАЖИРА В ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТО

Във връзка с невярна и злонамерена информация, която се тиражира в публичното пространство, че изборните книжа и материали за предстоящите избори за Народно събрание, насрочени за 04 април 2021 г., са докарани в началото на седмицата и са складирани в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица от тогава, но не са запечатани, Община Берковица категорично възразява на горепосочените твърдения.

Днес, 02.04.2021 година, изборните книжа, материали и бюлетини за гласуване са доставени в сградата на Общинска администрация – Берковица в присъствието на служители на РУ на МВР – Берковица. След получаването и преброяването им, в присъствието на секретаря на Община Берковица Биляна Стаменова, служители на Общинска администрация – Берковица и органите на реда, материалите се съхраняват в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица. Залата е заключена и се охранява от СОТ и въоръжена жива охрана, служител на РУ на МВР – Берковица, до момента на предоставянето на материалите на секционните избирателни комисии.

Предвид горното, считаме всякакви внушения и спекулации за неуместни, както и за злонамерено мотивирани!

Молим всички граждани на община Берковица да не се подават на умишлени провокации, които се тиражират в публичното пространство!