Актуални Новини, Новини

СТАНОВИЩЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОТНОСНО ЛИПСАТА НА ВОДОПОДАВАНЕ КЪМ МИНЕРАЛНАТА ЧЕШМА В ПАРК „СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“

След постъпили сигнали от страна на граждани относно липсата на водоподаване при минералната чешма в парк „Св. Георги Победоносец“ до Кмета на Община Берковица и във връзка с огромното количество минерална вода, което отчита водомерът, поставен при сондажа под Минерална баня в с. Бързия,  на 15.02.2020 г.  бе съставена комисия с представители от  Община Берковица, „ВиК – Берковица“ ЕООД и представител на строителя. Бе направен обход на цялото трасе на минералния водопровод и съставената комисията констатира, че в резултат на злонамерени действия от страна на граждани, които чрез отместване на железобетонен капак на шахта-отток в т. 120, находящ се в местност „Домус дъги“ в землището на Берковица, неправомерно е отворен спирателният кран. В резултат на което е изтекло голямо количество минерална вода от изравнителната тръба Ф90 в същия участък.

watermarked-20200215_135223По време на обхода, комисията констатира,че има некачествено изпълнение от страна на строителя, а именно ДЗЗД „РЕНБИЛД“. На 17.02.2020 година Кметът на Община Берковица изпраща писмо с приложен подробен снимков материал относно възникналите нередности по трасето в гаранционен срок, а именно: в участъци от т.97 до т.93, от т.125 до т.122 и от т.153 до т.151, където земната маса от изкопите е отнесена и тръбите на водопровода са оголени. Даден е срок на изпълнителя по СМР за премахване на нередностите, които и към настоящия момент все още не са отстранени.

Общинска администрация – Берковица е уведомила и РУ на МВР – Берковица за извършените злонамерени действия в местност „Домус дъги“ в землището на Берковица с цел предприемане на превантивни действия. След приключване на извънредното положение, в което се намира страната ни, ако фирмата – изпълнител не отстрани нередностите, които застрашават здравето и живота на гражданите, ще бъде изпратен сигнал към компетентните органи.

watermarked-20200215_143123watermarked-20200215_143009watermarked-20200215_134410

 

 

 

watermarked-20200215_134429