Актуални Новини, Новини

СТАРТИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“

Във връзка с подписан Договор №ФС01-0405/15.04.2020 г. от 01.05.2020 г. стартират дейности по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Берковица“ по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ На телефон – 0953/89 120 можете да подавате информация от и за лица попадащи в целевите групи в рамките на работния ден от 8.30 до 17.00 часа. Програмата се финансира от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане.

Цели на проекта:

Подпомагане на уязвими лица от целевите групи в период на обявено извънредно положение на територията на Република България в условията на световна пандемия. С цел опазване на рисковите групи и спазване на противоепидемичните мерки ще се предоставя топъл обяд и съпътстваща подкрепа. Осигуряването на съдействие при пазаруване на най – необходимото – лекарства и хранителни продукти със средства на потребителя, в ежедневието на целевите групи ще допринесе за изпълнение на заложените в страната  противоепидемични мерки, ще се ограничи потока на хора и ще се подпомогнат и осигурят най – нуждаещите се.

По проекта ще бъдат подпомогнати 50 представители на целевите групи за периода от 01.05.2020 г. до 19.06.2020 г.

Целевите групи са:

  • Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната,  за времето, в което са поставени под задължителна карантина.
  •  Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната.
  •  Лица, кои поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности  от храна.

След приключване приема на документи, Комисия сформирана със Заповед на Кмета на Община Берковица, ще извърши подбор от подадената информация, в съответствие с указаните целеви групи по проекта и ще изготви поименни списъци на одобрените потребители и чакащите резерви.