Актуални Новини

СТАРТИРА БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ПО ВОЛЕЙБОЛ ЗА ДЕЦА В РИСК

1От  месец март започват безплатни занимания по волейбол, организирани от ВК „ТОНИ СПОРТ” – Берковица. Те са по програма на ММС „СПОРТ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ДЕЦА В РИСК”, направление: “Oбучение по вид спорт и изява за деца в риск”.  Целевата група включва 45 деца в риск, като заниманията ще се проведат на два етапа.

Първият ще обхване периода  март – май, а вторият етап  септември –  ноември. Прекъсването ще е от  юни до август, когато учениците са във ваканция.  Треньор на децата ще бъде  Т. Илиев – председател на ВК „ТОНИ СПОРТ”.
Партньори по проекта са Община Берковица и 2. ОУ „Христо Смирненски” – Берковица, които ще предоставят съответно общинската спортна зала и училищния салон, където ще се провеждат заниманията по волейбол.
За обезпечаване работата на ВК „ТОНИ СПОРТ” по програмата, министерството на младежта и спорта отпусна на клуба  2700 лв. По-голяма част от тях са за закупуване на топки и спортни пособия.