Актуални Новини, Новини

СТАРТИРА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД НА ДВЕ УЛИЦИ В БЕРКОВИЦА

водопровод улици Берковица

На 24.10.2022 г. кметът Димитранка Каменова подписа Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка за изпълнение на обектите: „Изграждане на водопровод от ОТ 422 до ОТ 515 по ул. „Алеко Константинов“ с обща дължина на участъка 157,30 м. и „Изграждане на водопровод от ОТ 369 до ОТ 746 по ул. „Граф Игнатиев“ с обща дължина на участъка 136,40 м.
Изпълнител на строително-монтажните работи на обекта е „ДЕТАЙЛ ПРОЕКТ“ ЕООД, а фирмата упражняваща строителен надзор по време на строителството е „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД. Проектант на обекта е фирма „РЕПАРО“ ЕООД. Стойността на договора за изпълнение на СМР на обекта ул. „Алеко Константинов“ е в размер на 35 573,37 лв. без ДДС, а стойността на изпълнение на СМР на обекта ул. „Графи Игнатиев“ е 32 098,20 лв. без ДДС.
Съществуващият уличен водопровод е изграден от азбестоциментови тръби. За да се подобри водоснабдяването на селището и да се намалят загубите на вода във мрежата е предвидена подмяна на старите тръби с полиетиленови тръби с висока плътност (ПЕВП), отговарящи на съвременните хигиенни и технически изисквания.