Актуални Новини

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“

За поредна година Министерството на околната среда и водите обяви официалния старт на националната кампания „За чиста околна среда“, в която общини, кметства, училища и детски градини могат да участват с проекти за озеленяване, изгражданe на детски площадки, зони за отдих и други.

Кампанията е с бюджет 3,5 млн. лв. и се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Тази година срокът за подаване на предложения от училища и детски градини в ПУДООС е 17 февруари 2017 г., а за общини и кметства е 2 март 2017 г. Класираните проекти ще бъдат обявени на 14 април.

http://www5.moew.government.bg/?p=53423