Актуални Новини, Новини

ПРОДЪЛЖАВА УСЛУГАТА НА ЦОП – БЕРКОВИЦА ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“

p1

 

Център за обществена подкрепа – Берковица продължава работа като доставчик на услуга от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, с бенефициент  Община Берковица.

Основните цели на проекта са да се подобри достъпът до мобилни интегрирани здравно-социални услуги, постигане на независимост и социално включване за възрастните хора и хората с увреждания.

Специфични цели са подобряване на качеството на живот и на възможностите за социално включване на възрастните хора, на лицата с увреждания и на техните семейства чрез прилагане на адекватни мерки за подкрепа в домашна среда. Ресурсно обезпечаване и изграждане на институционален и кадрови капацитет за предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални услуги за възрастни и лица с увреждания на територията на община Берковица (гр. Берковица, с. Костенци, с. Комарево, с. Ягодово). Подобряване и поддържане на здравното състояние на ползвателите на услугата чрез комплексни грижи в дома.

Итегрираната мобилна здравно – социална услуга ще бъде предоставяна до 17 декември 2020 г., като същата ще бъде безплатна за потребителите.

 

 

p2