Новини, Обяви

Стартира програма за Стипендии на студенти от ромски произход

Програма Рома на Институт „Отворено Общество” – София, в сътрудничество с Фондация „Америка за България” обявяват конкурс за стипендии на студенти-роми в специалностите „медицина”, „дентална медицина” и „медицинска сестра”. През академичната 2012 – 2013 г. програмата „Медици за добро бъдеще” ще осигури подкрепа за образование, наставничество и обучение в застъпничество за 40 студенти от ромски произход в изброените медицински специалности. Финансирането на стипендиите се осигурява от Фондация „Америка за България” и Институт „Отворено Общество” – София само за студенти, които се обучават в акредитирани медицински университети и колежи в България.

Основна цел на програмата е изграждането на ново поколение от ромски здравни специалисти, които са готови да работят в своите общности и са пряко ангажирани с каузата за равен достъп на ромите до качествени здравни услуги. Програмата цели да се преодолеят проявите на дискриминация в системата на здравеопазването чрез предоставяне на примери, които да мотивират младите роми да се насочат към кариера в здравеопазването.

Крайният срок за кандидатстване по програмата „Медици за по – добро бъдеще” е 20 септември 2012 г. Кандидатите за стипендия за академичната 2012 – 2013 г. следва да представят пълен комплект от документи и попълнен формуляр за кандидатстване, които могат да бъдат изтеглени от следния интернет адрес: https://www.osi.bg

Вашият коментар