Актуални Новини, Новини, Община Берковица

СТАРТИРА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ” В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

SONY DSCОбщина Берковица е домакин на първата работна среща по проект „Превенция и образование – сътрудничество между местните власти и полицията, насочено към училищата и образователните институции” реализиращ се по секторна програма „Коменски”, Регионални партньорства на Програмата „Учене през целия живот”.

Партньор на община Берковица по проекта е община Елбльог, Република Полша. Тя е представена от 8-членна делегация, която ще вземе участие в поредица от работни срещи, които ще се състоят в периода от 19 до 23 септември. Първата среща беше проведена в заседателната зала на Общинска администрация гр. Берковица и започна с  официална пресконференция за представяне на проекта и партньорите участващи в него.

Официални гости на събитието бяха г-жа Гергана Антонова – Зам. Кмет на Община Берковица, г-н Радослав Найденов – Зам. Кмет на община Берковица, Комисар Валери Димитров – Началник Отдел „Охранителна полиция” гр. Монтана, Гл. инспектор Валери Йорданов – Началник Районно Управление Полиция гр. Берковица, г-н Румян Иванов – Директор на Гимназия „Д-р Иван Панов” и г-жа Ваня Младенова – Директор на „Трето основно училище Иван Вазов”.

Екипът, който ще има задачата да управлява проекта в рамките на две години е представен от Ръководител – Паулина Харалампиева (мл. Експерт „Европейско финансиране, програми и проекти” към Общинска администрация Берковица), Координатор – Бистра Матерова (учител в Гимназия „Д-р Иван Панов”) и Счетоводител – Людмила Иванова (счетоводител в Гимназия „Д-р Иван Панов”)