Актуални Новини, Новини

СТАРТИРА РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ В БЕРКОВИЦА

Община Берковица реализира регионална програма за заетост. Инструментът е насочен към осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни лица от приоритетни групи на трудовия пазар – хора над 50-годишна възраст, лица с ниско образование и липса на квалификация. Регионалната програма за заетост, разработена от Общината, е включена в съответните планове на областно и национално ниво, одобрени от Министерството на труда и социалната политика.

Считано от 3 август, на територията на община Берковица са разкрити 12 работни места в следните населени места – Берковица, Бистрилица, Бокиловци, Боровци, Бързия, Гаганица, Замфирово, Котеновци, Ягодово. На наетите лица по програмата е осигурена заетост за срок от 4 месеца, с възнаграждение в размер на минималната работна заплата.