Актуални Новини

„СТАРТ В КАРИЕРАТА“ ЗА МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Теодор Тихомиров Васов ще бъде на работа в Общинска администрация-Берковица по националната програма „Старт в кариерата“. Днес му бе връчен 9-месечния трудов  договор на младия специалист. Община Берковица от дълги години работи по тази програма, която е една добра възможност с двустранна полза, тъй като общината има нужда от млади хора. Миналата година 2-мата млади специалисти, назначени по програмата, сега са на постоянна работа в администрацията, защото показаха добри умения и качества.

Основната цел на програмата „Старт в кариерата“ е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи до 29 г., завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.

26-годишния Тихомир Васов е назначен като специалист АПИ в Дирекция „Административна“.