Актуални Новини

„СТАРТ В КАРИЕРАТА“ ЗА МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

IMG_6757Александра Методиева и Иван Георгиев ще бъдат на работа в Общинска администрация-Берковица по националната програма „Старт в кариерата“. Днес, кметът инж. Милчо Доцов връчи 9-месечните трудови договори на младите специалисти. Той подчерта, че Община Берковица от дълги години работи по тази програма. Според инж. Доцов това е една добра възможност с двустранна полза, тъй като общината има нужда от млади хора. „Миналата година“ – допълни кметът – „2-мата млади специалисти, назначени по програмата, сега са на постоянна работа в администрацията, защото показаха добри умения и качества.“

Какво по-голямо доказателство за устойчивост и ефективност, както на самата програма, така и на администрацията за избора си?!

Основната цел на програмата „Старт в кариерата“ е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи до 29 г., завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.

27-годишната Александра Методиева е завършила „Бизнес администрация“  и е назначена в Дирекция „Административна“. Иван Георгиев, който днес навърши 25 години, е инженер по „Устройство и управление на земи и имоти“. Той ще работи в Дирекция „Инфраструктура, строителство, ТСУ и изпълнение на проекти“.