Актуални Новини, Новини

„СТАРТ В КАРИЕРАТА“ ЗА МЛАД СПЕЦИАЛИСТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

„СТАРТ В КАРИЕРАТА“ ЗА МЛАД СПЕЦИАЛИСТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Томислав Димитров е назначен в Общинска администрация – Берковица по националната програма „Старт в кариерата“. На 21.06.2021 година кметът на Община Берковица Димитранка Каменова лично му връчи договора, който е със срок от една година. Основната цел на програмата „Старт в кариерата“ е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи до 29 г., завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост. Младият специалист е със завършено висше образование, специалност „Бизнес администрация“.