Актуални Новини

„СТАРТ В КАРИЕРАТА“ ЗА МЛАД СПЕЦИАЛИСТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Деница  Георгиева ще бъде на работа в Общинска администрация – Берковица по националната програма „Старт в кариерата“.  Днес  Зам. кметът Радослав Найденов  връчи 9-месечния трудов договор на младия специалист. Основната цел на програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи до 29 г., завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост. Деница Георгиева ще работи в Дирекция „Местни данъци и такси“.