Актуални Новини

СТРОГИ САНКЦИИ ЗА ЧУПЕНЕ НА КЛОНИ ПРИ БРАНЕ НА ЛИПОВ ЦВЯТ

Със заповед РД 15-392/23.06.2014 г. и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и съгласно чл. 23, ал. 1, т. 5 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на Община Берковица,  при бране на липов цвят за собствени нужди се забранява чупене и отсичане клони на дървета.

Заповед РД 15-392/23.06.2014 г.