Актуални Новини

СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

IMG_5258Безопасността на участниците в движението винаги е била сред приоритетите на общинското ръководство.  С писмо до РУ на МВР Берковица кметът е сезирал органите  на реда за стриктно следене за спазване на ограниченията на скоростта по главните артерии на града за недопускане на пътни инциденти. За създаване удобство на пешеходците общината извършва ремонтни дейности на тротоарните настилки в града. В момента текат ремонтни дейности на тротоарите по ул. „Лерин“, изцяло ремонтирани са тротоарите на ул. „Синия вир“, почистват се тротоарите по ул. „Николаевска“, предстои варосване на бордюрите по ул. „Алелксандровска“, изкърпване на дупки е направено в ж.к Заряница и при бл. Ком. Извършва се окопаване и поддържане на цветни алеи и градинки в Берковица.

Поддържането на Община Берковица в чист и естетичен вид е важна задача не само за ръководството, но и за всички жители. ОбА – Берковица напомня, че поддържането на чистотата на производствени, административни, обществени и жилищни сгради, складове, гаражи, паркинги, пазари и други имоти, както и техните дворове и площадки, се осигурява от лицата, които ги стопанисват. Почистването на териториите, за които не се грижи общината и са прилежащи към жилищните сгради и търговски обекти, се извършва от юридическите или физическите лица, които стопанисват съответните сгради. Скъпи съграждани, нека ние не само да почистваме, но и да поддържаме чистотата в нашия град и община.