Актуални Новини

СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Приключи изкърпването и текущ ремонт на улици в Община Берковица.  Стойността на ремонта е 53 070,00 с ДДС. Фирмата-изпълнител е  “ Пътинженеринг-М“ АД гр. Монтана. Ремонтът, който започна на 10 май 2017 г., се осъществява със средства от собствените приходи на Община Берковица. Изкърпени са: ул.“Хаджи Петър Хаджи Илиев“, подходи от табела „Берковица“ до ул.“Николаевска“ и до ул.“Александровска“,  ул.“Берковска река“, ул.“Александър Стамболийски“,  ул.Ком“, ул.“Кестенарска“ и ул.“Огоста“,  ул.“Тимок“,ул.“Поручик Грозданов“, ул.“Иван Вазов, както и улици в селата Боровци, Замфирово и Бързия.

Община Берковица положи и улична маркировка по главните артерии на града. Новите пешеходни пътеки  са съобразени с новия Закон за пътищата, включващ надпис „Погледни“ между първо и второ ребро. Такива са направени по ул. „Александровска“. Целта на новата маркировка е да се изостри вниманието на пешеходците и се допринесе за намаляване на пътно – транспортните произшествия.