Актуални Новини

СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

logoФирма „Инфракънстракшън“ ЕАД, гр. София ще извършва строително-ремонтните дейности за изграждане на канализационна мрежа на ул. „Кирил и Методий“ в Берковица – втори етап. Канализацията за битови и отпадни води ще е с дължина 1134,07 м. Целта на проекта е включване на новоизградената канализация по ул. „Бук“  в съществуващата канализационна мрежа на град Берковица и изграждане на канализация за потребителите по ул. „Кирил и Методий“, и довеждане на отпадъчните води от кв. Беговица, заедно с отпадните води на Берковица, до бъдещата пречиствателна станция за отпадни води на града. Предвидено е и пътната настилка да бъде изцяло рехабилитирана. Стойността на проекта е 258 309,92 лв. с ДДС.