Администрация - Актуални Новини

СТУДЕНТСКИ СТАЖОВЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

От 24 юли 2012 година започва набирането на кандидати за стаж в държавната aдминистрация по проект „Създаване на капацитет за

бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация”, с бенефициент Администрацията на Министерския съвет.

Участие могат да вземат всички български граждани – студенти в университети в страната и чужбина след завършен втори курс (регистрация).

Стажантската програма включва едномесечен неплатен стаж с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с културата и атмосферата в държавната администрация.

            Изисквания и необходими документи

Вашият коментар