Актуални Новини

СУБСИДИЯ В РАЗМЕР НА 95 308 ЛЕВА ПОЛУЧИ БОЛНИЦАТА В БЕРКОВИЦА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Министерството на здравеопазването отпуска  95 308  лева финансиране на медицински дейности в болницата в Берковица. Средствата се отпускат за малки общински болници, които се намират в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната. Списъкът на тези болници е изготвен от Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/, където кметът на Община Берковица Димитранка Каменова е зам. -председател на Управителния съвет на сдружението.

Основните критерии при изготвянето на списъка с общински болници, които да получат субсидии, са отдалечеността на повече от 40 км от областното здравно заведение, възрастовата структура на населението, медицинският екип, който обслужва населеното място. След утвърждаване от УС на НСОРБ,  списъкът на болниците, отговарящи на критериите, бе изпратен в МЗ, с оглед своевременното превеждане на субсидии.