Актуални Новини

СУБСИДИЯ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА БОЛНИЦАТА В БЕРКОВИЦА

С Договор РД-12-214 от 08.06.2016 г.  „МБАЛ“ ЕООД-Берковица получи субсидия в размер на 86 523 лева от Министерството на здравеопазването. Средствата са за оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със спешни състояния, които не са хоспитализирани в същото лечебно заведение.