Актуални Новини

СЪЗДАДЕ СЕ “МЛАДЕЖКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА”

В заседателната зала на Общинска администрация – Берковица се проведе среща между представители на Общинска администрация – Берковица и ученици от учебните заведения в гр. Берковица, на която се реши да се създаде неформално обединение на ученици от учебните заведения в гр. Берковица с наименованието “Младежки общински съвет – Берковица”.
В състава на “Младежки общински съвет – Берковица” влизат по двама ученика от четирите основни училища и по четири – от гимназиите.
След проведен таен вот, за председател на “Младежки общински съвет – Берковица” представителя на общината Радослав Найденов – зам.-кмет отстъпи мястото на избрания председател  Даяна Данаилова Йорданова – ученичка от 11 а клас на ЛПГ.IMG_20171025_145534
Младежите взеха решение  да се създаде Младежки клуб и на следващото свое заседание, което ще се проведе на 10.11.2017 г., ще обсъждат подробностите по този въпрос.
Създаването на “Младежки общински съвет – Берковица” е израз на стремежа на ръководството на Общината за сътрудничество, координация и взаимодействие между учениците от берковските училища, всички млади хора в Община Берковица и Общинска администрация; Проучване проблемите, интересите и потребностите на учениците и младите хора от Община Берковица и търсене на съвместно решение; Възможност за пълноценно осмисляне на свободното време на младите хора чрез организирането и провеждането на различни инициативи – чествания, художествени програми, спортни мероприятия, кампании и др.; Стимулиране пълноценната интеграция, социално присъствие и активно включване на младите хора в живота на Община Берковица.