Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСИГУРЯВАНЕТО НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ (КОНТИНГЕНТ)

ОБЯВЛЕНИЕ

ДЪРВА  ЗА ОГРЕВ /КОНТИНГЕНТ/

        Общинска администрация – Берковица уведомява, че е направила разпределение на количествата дърва за огрев и за строителна дървесина за 2024 г. за община Берковица в района на Държавно горско стопанство – Берковица със срок на приемане на заявления /по образец/ от жители на град Берковица от 01.04.2024 г. до 12.04.2024 г.

Максимално допустимите количества при разпределението на контингента дърва за огрев са 5 куб.м. за семейство.

Община Берковица е предвидила за разпределяне 1265 куб. м дърва за огрев (253 броя заявления), от които до 22.04.2024 г. са входирани в Центъра за административно обслужване 198 заявления.

Приканваме гражданите, които не са входирали своите заявления да го извършат в срок до 07.05. 2024 г. (краен срок) в Центъра за административно обслужване.

22.04.2024 год.

гр. Берковица