Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЛУВНИ БАСЕЙНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че до 19.06.2020 година следва да заявите писмено в Общинска администрация – Берковица Вашето намерение за отваряне за обществено ползване на притежаваните от Вас плувни басейни.

На 22.06.2020 година плувните басейни ще бъдат проверени от междуведомствена комисия за преглед готовността по организиране на водноспасителната дейност и условията съгласно изискванията на Министерство на здравеопазването за прилагане на мерки във връзка с ограничаване разпространението на COVID 19.

За одобрените от междуведомствената комисия обекти ще бъде издадена заповед на Кмета на Община Берковица, определяща разрешените за къпане плувни басейни.