Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

Лого Община Берковица

НА ВНИМАНИЕТО НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЕКРЕТАР на МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТОВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ“

Уведомяваме Ви, че защитата на „Програмата за развитие на МКППМН“ за 3-годишен период няма да се проведе на обявената дата и час, поради ползване на отпуск по болест на председателя на комисията.
За новата дата и час комисията своевременно ще уведоми кандидатите.