Обяви

Съобщение за концесия

С обявление №1/07.08.2012г. , публикувано на електронната страница на “Държавен Вестник” Община Берковица обявява открита процедура за концесия за услуга язовир „Валога”, находящ се в землището на с.Гаганица, общ. Берковица, ЕКАТТЕ 14297, с издадени скици № к00135 от 08.05.2012г., за имот № 000561 с площ 90,515 дка , №ф02216 от 16.05.2010г. за имот № 001033 с площ 0,748дка и №к00136 от 08.05.2012г. за имот № 001034 с площ 3.383дка от землището на с.Гаганица и Акт за публична общинска собственост – Акт №149/15.02.2000г. с обща площ на язовира 94,946 дка.

Документация за участие се закупува всеки работен ден до 17:00 часа на 10.09.2012 г. в центъра за услуги и информация на гражданите, който се намира на партера в сградата на Община Берковица на адрес: гр. Берковица, пл.”Йордан Радичков” № 4

Оферти за участие ще се приемат в центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Берковица до 17часа на 13.09.2012 г.

За допълнителна информация и разяснения, заинтересованите лица и кандидати за участие следва да подават писмено заявление до Комисията за провеждане на процедурата по отдаване на концесия  в Община Берковица

Вашият коментар