Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ И ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Лого Община Берковица

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги е разработен Анализ на потребностите от социални услуги на национално ниво и Предложение за Националната карта на социалните услуги. В тази връзка, считано от днес – 12.10.2023 г. стартира обществено обсъждане в срок от 1 месец.
Анализът и предложението за Националната карта на социалните услуги са публикувани на сайта на Агенция за социално подпомагане на следния адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialni-uslugi/planirane-na-socialnite-uslugi/.
Мнения, становища и предложения могат да бъдат депозирани в срок до 09.11.2023 г., в Център за административно обслужване на граждани при Общинска администрация – Берковица, партер или на електронния адрес: ob@berkovitsa.com.