Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ И ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Лого Община Берковица

В изпълнение на чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги /ЗСУ/ и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги /Наредбата/ е разработен Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет /Анализ/.
Въз основа на Анализа на потребностите е изготвено Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
Съгласно чл. 42 от Наредбата за планирането на социалните услуги, Кметът на общината организира публично представяне на Анализа на потребностите и обсъждане на Предложението за планирането на социалните услуги в Община Берковица, което ще се проведе на 22.03.2023 година от 10:30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица.
Мнения, становища и предложения могат да бъдат депозирани в срок до 20.03.2023 г., в Център за административно обслужване на граждани при Община Берковица или на електронния адрес: ob@berkovitsa.com