Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ“

11122Общинска администрация Берковица уведомява жителите на гр. Берковица, че от 23.09.2014г. започва подаването на Заявления-декларации за ползване на социалната услуга „Обществена трапезария“. Заявленията се получават и подават в Центъра за услуги и информация на гражданите в община Берковица, партерен етаж. Право на ползване ще имат 72 лица нуждаещи се от топла храна сред които деца, бездомни лица, самотно живеещи възрастни хора и социално слаби лица и семейства. От кмета на община Берковица със заповед е назначена комисия за определяне на бенефициентите, като в комисията е включен представител на Дирекция “Социално подпомагане”. Средствата за храна са осигурени от МТСП – Фонд “Социална закрила”.