АКТУАЛНО

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТ НА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА „ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА И ПУП-ПРЗ НА ЧАСТ ОТ ПИ 03928.152.5 В М. „ГОРНАТА КОРИЯ“- ГР.БЕРКОВИЦА С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ЗЗ ЗАПАДЕН БАЛКАН“ BG0002002 ПО ДИРЕКТИВАТА ЗА ПТИЦИТЕ И ЗЗ „ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА И ПРЕДБАЛКАН“ BG0001040 ПО ДИРЕКТИВАТА ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА”

съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Име: Община Берковица
Пълен пощенски адрес: гр. Берковица, ул. „Йордан Радичков“ № 4
Лице за контакти: инж. Биляна Салтирова, инспектор „ОС” при ОбА-Берковица
Телефон: 0953/ 89127, е-mail: saltirova.b@berkovitsa.com

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПЛАН
Проекта за Частично изменение на „Общ устройствен план на община Берковица и ПУП-ПРЗ на част от ПИ 03928.152.5 в м. „Горната Кория“- гр. Берковица с предмета и целите на ЗЗ Западен Балкан“ BG0002002 по Директивата за птиците и ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“ BG0001040 по Директивата за местообитанията”, се разработва едновременно с доклада за екологична оценка (EO), която е неразделна част от него. Екологичната оценка и доклада за оценка за степента на въздействие (ДОСВ) с предмета и целите на опазване в ЗЗ Западен Балкан“ BG0002002 по Директивата за птиците и ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“ BG0001040 по Директивата за местообитанията” се изготвят на основание изискванията на РИОСВ-Монтана.
С Протокол № 23 /27.11.2020 г., Решение № 470, на основание чл. 124а, ал. 1 и чл. 134, ал. 3 от ЗУТ Общинският съвет Берковица е одобрил Задание за Частично Изменение на Общ устройствен план на Община Берковица/ ЧИ на ОУП/ и възлага на Кмета на Общината да проведе процедурите по реда на ЗУТ и ЗООС.

Главната цел на настоящата процедура по Общия устройствен план на общината и съпътстващия ПУП е промяна предназначението, делба и преотреждане на имот с идентификатор ПИ 03928.152.50 и ПИ 03928.152.52, като част от ПИ 03928.152.5 в местността „Горната кория” в землището на гр.Берковица, община Берковица, област Монтана.
Променя се предназначението само за новообразуваните имоти ПИ 03928.152.50 с площ 7 895 кв.м., като територията променя предназначението си от „Горски земи” в УЗ „Соп” – Смесена устройствена зона с конкретно предназначение „За ОО и паркинг”, а за имот 03928.152.52 се установи нов вид устройствен режим-за транспорт и комуникация (улица-тупик), с площ 437 кв.м. Останалата част от ПИ 03928.152.5 остава с площ от 35 956 кв.м. без промяна предназначението и е с проектен идентификатор ПИ 03928.152.51

Съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3 от НУРИЕОПП, след приключване на консултациите по чл. 20, ал. 1 от Наредбата, ще бъде проведено обществено обсъждане на Екологична оценка и проекта на разглеждания план. Към осъществяването на плана ще се пристъпи след утвърждаването на цялата проектна документация.

МЯСТО С ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП И ВРЕМЕ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРОЕКТА ЗА ПЛАНА/ПРОГРАМАТА, ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА С ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ И МАТЕРИАЛИТЕ КЪМ НЕЯ
Проектът на Частично изменение на „Общ устройствен план на община Берковица и ПУП-ПРЗ на част от ПИ 03928.152.5 в м. „Горната Кория“- гр. Берковица с предмета и целите на ЗЗ Западен Балкан“ BG0002002 по Директивата за птиците и ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“ BG0001040 по Директивата за местообитанията” и Доклада за Екологична оценка към него с всички приложения и материали са на разположение на интересуващите се:
• В сградата на Община Берковица, с адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4, ет. 2, стая 213, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. от 17.02.2023 г. до 20.03.2023 г.

СРОК ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ
от 17.02.2023 г. до 20.03.2023 г.

НАЧИН НА ИЗРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ
Становища, мнения и предложения могат да се депозират до 20.03.2023 г. на място, по пощата или по имейл на адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4, e-mail: ob@berkovitsa.com. Осигурен е достъп и техническа възможност за запознаване с материалите по доклада за Екологична оценка, с проекта на плана и всичките им приложения.

Лица от планиращия екип, отговорни да представят допълнителни разяснения:
инж. Биляна Салтирова, инспектор „ОС”, тел: 0953/89127
Пенка Атанасова – ръководител на екипа, изготвил доклада за Екологична оценка към плана за изменение на „Общ устройствен план на община Берковица и ПУП-ПРЗ на част от ПИ 03928.152.5 в м. „Горната Кория“- гр. Берковица с предмета и целите на ЗЗ Западен Балкан“ BG0002002 по Директивата за птиците и ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“ BG0001040 по Директивата за местообитанията”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СА ГОТОВИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Образователните институции на територията на община Берковица са подготвени за стартиране на новата учебна 2023/2024 година.На 15 септември за първи

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

ПРИКЛЮЧИХА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ “ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО СПОРТНО ИГРИЩЕ В ГР. БЕРКОВИЦА”

Приключиха строително-монтажните дейности в изпълнение на проект BG06RDNP001-7.007-0082 “Изграждане на мултифункционално спортно игрище в гр. Берковица, Община Берковица”, финансиран по

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗАКУПИ ПРЕМЕСТВАЕМА, СГЛОБЯЕМА СЦЕНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРАДИЦИОННИ МЕСТНИ ПРАЗНИЦИ И ФЕСТИВАЛИ

Община Берковица изпълни дейностите по проект „Популяризиране и съхранение на културното наследство на Община Берковица чрез закупуване на преместваема, сглобяема

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (62) Културен център "Йордан Радичков" (10) МИГ Берковица и Годеч (25) НЧ "Иван Вазов - 1872" (10) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (571) Общинска администрация-Берковица (86) Общински съвет-Берковица (36) Обява (33) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) берковската духова музика (10) вик берковица (13) дневен ред (16) заповед (15) заповеди на кмета (23) избори (10) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (25) общинска администрация (56) общински съвет - берковица (9) обява община берковица (12) обявление (88) обявление отдел СУТ (27) отдел строителство (23) подробен устройствен план (11) поздравителен адрес (23) проект (13) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (16) социални дейности (14) социални услуги (12) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (15) туризъм (32) уведомление (12) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

НА ВНИМАНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ В ПОДБОРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР“, С. ЗАМФИРОВО

Комисия, назначена със Заповед РД-15-647/15.09.2023 г. за провеждана на подбора за длъжността „Здравен медиатор“, с . Замфирово, уведомява кандидатите допуснати до

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.