Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 1 ОТ НЕО НА ПРОЕКТ НА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН И ПУП-ПРЗ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО