Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

На основание чл. 127, ал. 2 от ЗУТ и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, Ви съобщаваме, че в периода 20.06.2016 год. – 29.07.2016 год. се провеждат консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Берковица и Екологична оценка към него.

Съобщение

Предварителният проект на Общия устройствен план на Община Берковица и Доклада за екологичната оценка към него, са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинската администрация, гр. Берковица, пл. Йордан Радичков 4, стая 115,  от 8.30 до 12.00 часа и от 12.30 до 17.00 часа, без събота и неделя, както и на интернет адрес: http://tranzit.dir.bg/load.php?id=PDSEY8378d3j13Bs2688974