Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТ МИГ БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

mig-150x147На основание чл. 39  от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки Сдружение “Местна инициативна група-Берковица и Годеч”  уведомява заинтересуваните лица, че е   публикувана   Публична покана № 9039209 за организиране и провеждане на обучения на местни лидери и екипа на МИГ-Берковица и Годеч на сайта на Агенцията за обществени поръчки. Поканата и всички приложения към нея са достъпни  на интернет адрес: www.mig-bg.org в Раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА, както и в офиса на МИГ-Берковица и Годеч в гр.Берковица, ул.”Йордан Радичков” 4, офис 116, всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа.