АКТУАЛНО

СЪОБЩЕНИЕ НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4

Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

 1. 1.      Цел на заявеното използване на водите: охлаждане
 2. 2.  Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

Река Голяма река – ляв приток на р. Берковска, параметри на оттока при пункта на водохващането:

 • Средно многогодишно водно количество – 171,20 л/сек
  • Водно количество с обеспеченост 85%     –    69,30 л/сек Код на водното тяло ВGG700R003

3.  Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Водохващане на р. Голяма река на кота 533,00 на 150 м над устието, в мествост “Беговски ливади” землище на гр. Берковица Географски координати (WGS84)

–  северна ширина  B 43° 13’41,88″

–  източна дължина L 23° 04′ 59,694″

 Водохващане на р. Голяма река (масивен яз с Н =2,0 м, дължина на преливния ръб8,00 м, дължина на язовирното езеро25,00 м, завирен обем до200,00 м, савак за изпускане на екологичния минимум).

 1. Каптажна камера с обем V = 25м3.
 2. Безнапорен стоманен тръбопровод 0200, дължина96,00 мдо бетоновия резервоар.
 3. Входяща водобойна шахта с размери В/L/Н = 4,00/ 3,00/2,00 мпреди резервоара със страничен улей със сечение 1,0/0,5 ми Ь =10,00 мза изпускане на излишните води в р. Голяма река.
 4. Открит бетонов резервоар с В = 9,00 м, L = 30,00 ми Нср. = 1,5 м, с V = 405 м3.

6.   Изходяща енергогасителна шахта В/L/Н = 3,00/ 2,00/ 2,00 мслед резервоара със
страничен отвор за изпускане на излишните води.

 1. Захранващ гравитачен тръбопровод 0200 с L =1600 м.
 2. Шахта с измервателно съоръжение – водомер тип “Роlmatik Povogar” 0200 х10 м.
 3. Разпределителен водопровод 0150 на площадката на “Мрамор Беркстон” АД.

10.  Място на отвеждане на възвратимите води – р. Голяма река на кота 468,00
Географски координати (WGS84) на точката на заустване

–  северна ширина  В 43° 14′ 04,2″

–  източна дължина Ь 23° 05′ 04,2″

                    4.  Място   на  използване   водите,  местност,  административно-териториална  и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:

“Мрамор Беркстон” АД – заводска площадка в кв. Беговица Географски координати WGS84) на вход на площадката

–  северна ширина  В 43° 14′ 18,9″

–  източна дължина L 23° 05′ 49,32″

гр. Берковица, община Берковица, област Монтана – 03928

 1. 5.  Проектни параметри на използването: Разрешено водно количество:                                         До 5,00 л/сек Лимит на ползваната вода:            До 68500 м /годишно
  1. 6.      Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

 

 1. За определяне действителната категория на водата при пункта на водовземане, да извършва ежегоден химичен анализ на водата във водоизточника. Информацията да изпраща Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, не по-късно от 45 дни след изтичането на съответната година.
 2. Да извършва наблюдения и отчет на ползваните водни обеми, като резултатите се нанасят в специален дневник. Да съставя протокол за ползваните месечни водни обеми, който да изпраща в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, в края на всяка година.
 3. Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен (БДУВДР) да състави протокол удостоверяващ изправността на монтираното измервателно устройство, в съответствие с нормативните изисквания и да направи отчет на показанията.
 4. Целогодишно да осигурява подаването на минимално водно количество от 17 л ./сек след водовземането, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на река Голяма река.
 5. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водовземане.

7.    Място за представяне на писмени възражения или предложения от
заинтересованите липа:
Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с
център Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

5800 – гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60Тел: (+359 64) 885 100, Факс: (+359 64) 803 342

www.bd-dunav.orgq email: dunavbd@bddr.org

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (18) ЛПГ (7) МИГ Берковица и Годеч (6) Образование (41) Община Берковица (323) Общинска администрация-Берковица (26) Общински съвет-Берковица (23) Обява (12) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (15) ваканция&спа експо (7) детска градина (6) детски градини (7) дневен ред (8) заповед (9) заповеди на кмета (23) кмет берковица (8) кмет община берковица (8) конкурс (9) културни забележителности (16) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (6) обявление (58) основни училища (8) отдел строителство (15) поздравителен адрес (18) приложно колоездене (6) програми (6) проект (10) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (8) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (8) съобщение (9) туризъм (32) услуги (13) училища в Община Берковица (7)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 24.03.2023 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА22 март 2023 г. /сряда/ – 14.00 часа 1.Докладна РД-92-00-2408 относно отчет за дейността

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ПРАВИЛА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ “ВиК – БЕРКОВИЦА”

При наличие на натрупани задължения към дружеството, за неплатена изразходвана и отведена вода „ВиК Берковица” предлага на абонатите си споразумение

ВИЖТЕ ОЩЕ »
РЕДОВНО ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА "ДРУЖЕСТВО НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ" И ПК "КЛИСУРА"
Актуални Новини

ПРОВЕДЕ СЕ РЕДОВНО ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА “ДРУЖЕСТВО НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” И ПК “КЛИСУРА” СЕЛО БЪРЗИЯ

На 16.03.2023 г. се проведе редовно годишно-отчетно събрание на “Дружество на хора с увреждания” и ПК “Клисура” село Бързия. На

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.