Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ НА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА – БЕРКОВИЦА

Във връзка с реализацията на проект „Подкрепа за заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, от 09 септември 2014 г. до 26 септември 2014 г. в Дирекция “Бюро по труда” – Берковица се приемат заявки за разкриване на работни места от работодатели от реалния сектор.
Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” –   гр. Берковица, ул. “Д-р Иван Панов” № 1, стая № 203, тел.: 0953/88371