Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

От 16.01.2020 г. започва плащането на данък върху недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък за превозни средства за 2020 г. Плащанията ще могат да се извършват на касите на отдел „Местни данъци и такси“, стая 114, ет. 1, в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и Български пощи ЕАД, както и по банков път по сметката на Община Берковица.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОББ АД-КЛОН БЕРКОВИЦА

IBAN : BG35UBBS80028413870905

BIC : UBBSBGSF

КОД НА ПЛАЩАНЕ :

Данък недвижим имот                      : 442100

Такса битови отпадъци                       : 442400

Данък върху превозните средства      : 442300

Патентен данък                                     : 441400

Лихви и глоби                                         : 446500

Данъкоплатците могат да се възползват от 5 % отстъпка, ако платят пълния размер на данъците си в срок до 30 април, тази година. По закон за данък недвижим имот, данък върху превозно средство и такса битови отпадъци се дължи първа вноска до 30 юни и втора до 31 октомври. След изтичане на тези срокове започва начисляване на лихви за просрочие. Плащането на патентния данък е в сроковете, които и до сега се прилагаха: до 31 януари – първо тримесечие, 30 април – второ тримесечие, 31 юли-трето тримесечие и 31 октомври – четвърто тримесечие.

Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Берковица ще подготви и изпрати до всяко данъчно задължено лице годишните съобщения с размера на ДНИ и ТБО за 2020 г., както и всички по вид и размер просрочени задължения, ако има такива.