Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПЪТНОТО ПЛАТНО ОТ НЕПОЧИСТЕНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

Лого Община Берковица

Във връзка с уведомително писмо от Областно пътно управление – Монтана относно замърсяване на пътното платно с кал и отпадъци от непочистената земеделска техника и имайки предвид предстоящите есенни селскостопански дейности, Общинска администрация информира следното:
– Съгласно чл. 25, ал. 2, т. 5 от Закона за пътищата, в обхвата на пътя е забранено влизането в пътищата с непочистени машини и замърсяването на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали, т.е. необходимо е преди всяко излизане на път от РПМ да почиствате от кал и други отпадъци селскостопанската и земеделска техника, тракторите и специализираната строителна техника;
– При констатиране на нарушения по чл. 25, ал. 2, т. 5 от Закона за пътищата, физическите и юридическите лица ще се наказват с глоба по реда на Закона за пътищата.