Актуални Новини, Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

 

На 17 май 2024 г. /петък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията.
Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България.
Различията между хората, основани на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина за неравенство, привилегии или каквито и да било други прояви на нетолерантност.

Регионалният представител на Комисията консултира граждани, които са били обект на дискриминационни действия в работата, на улицата, в училище, в общината, в здравното заведение, в магазина, тези които се чувстват с нарушени права заради недостъпна архитектурна среда или редица други практики на дискриминация и им оказва методическа помощ при подаване жалба.

Координати на регионалното представителство на КЗД в Монтана:
Бул. „Александър Стамболийски“ № 6, ет. 6, стая 608, тел.: 096/305367,
GSM 0895507338, e-mail: montana.kzd@kzd.bg
Даниела Табакова – Регионален представител